Comprio 8 høyttalerkurser under 500W

Comprio standalone 8-kurser inneholder:

  • 3 DAL-innganger for mikrofonstasjoner
  • 8 Høyttalerkurser
  • 2 AVC-innganger
  • 2 Audio-innganger (m/vox)
  • 1 Audio-utgang
  • 12 Fritt programmerbare knapper
  • 12 Styreinnganger
  • 8 Potensialfrie reléutganger
  • Innebygget 4-porters switch for nettverk
583940/583944 1 Comprio 4-8 standalone/nettverk
580242 1 4XD125B
583491 2 1V kabelsett
583477.21 1 100V kabelsett
583414 1 Kabelsett strømforsyning Comprio
583413 1 Batterikabler
244038 2 Batterier 45Ah
583706 2 Dekkplater 3U
583708.HO 1 Ventilasjonsplate 1U
RAS4 5 Monteringssett (4skruer+4muttere)
256039 1 Apparatkabel
583401.21 1  Rekkeklemmer for I/O
583451.21 1  Rekkeklemmer for høyttalerkurser 4-8
RAPS600S 1 Hylle for forsterker
RAPS 1 Børsteinntak for kabler
ZRS2266GD 1 Rack 22U inkl jording, jordskinne og DIN