Comprio 24 høyttalerkurser under 1600W

Comprio standalone 24-kurser inneholder:

  • 3 DAL-innganger for mikrofonstasjoner
  • 24 Høyttalerkurser
  • 2 AVC-innganger
  • 2 Audio-innganger (m/vox)
  • 1 Audio-utgang
  • 12 Fritt programmerbare knapper
  • 12 Styreinnganger
  • 8 Potensialfrie reléutganger
  • Innebygget 4-porters switch for nettverk
583941/583945 1 Comprio 4-24 standalone/nettverk
580232 2 2XD400
583491 2 1V kabelsett
583477.21 1 100V kabelsett
583414 1 Kabelsett strømforsyning Comprio
581721 1 Strømforsyning
583410 1 Batterikabler
244037 2 Batterier 75Ah
583707 2 Dekkplater 4U
583708.HO 2 Ventilasjonsplate 1U
RAS4 9 Monteringssett (4skruer+4muttere)
RAPS600S 2 Hylle for forsterker
RAPS 1 Børsteinntak for kabler
256039 3 Apparatkabel
RALZ 1 Stikkontaktlist
583401.21 1  Rekkeklemmer for I/O
583452.21 4  Rekkeklemmer for høyttalerkurser 4-24
ZRS2266GD 1 Rack 22U inkl jording, jordskinne og DIN