Variodyn system

honeywell-variodyn-d1-feature

Variodyn talevarslingsanlegg ble faset inn høsten 2014.

Hovedbyggestenene er DOM og Comprio. Disse finnes i to versjoner 4-8 og 4-24. Fire kanaler, med henholdsvis 8 og 24 høyttalerkurser fordelt på disse.

UIM er inn- og utgangsmodulen.

Norske manualer:

Variodyn operation instructions_v1_NO
Variodyn installation instruction_v1_NO

English manuals:

Installation instructions
Operation instructions
Design Principles
Commissioning instructions

Leave a Reply